artinres.fi

välittää ja kokoaa tietoa suomalaisesta
residenssikentästä sekä muista residenssimahdollisuuksista
taiteilijoille ja yhteisöille